ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร เทคานชั้น2 หอพักหน้าบริษัทคาเปท อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดปทุมธานี

11/06/2018 | 4399

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร เทคานชั้น2 หอพักหน้าบริษัทคาเปท อินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดปทุมธานี