ตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ OVERHEAD CRANE

14/05/2018 | 4166

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษัท พี แมชโปร จำกัด ร่วมกับวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร จากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด ได้เข้าตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ OVERHEAD CRANE ขนาด 25 ตัน จำนวน 1 ตัว และขนาด 3.2 ตัน จำนวน 2 ตัว ภายในพื้นที่ฝ่ายศูนย์บริการ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม " ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ข้อ 3 (2)