PST Group จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2561

29/01/2018 | 3711
กิจกรรมทำบุญประจำปี 2561 
- ไหว้ศาลพระพรหม และศาลตายาย 
- ทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมรับสิ่งดีๆ ในปี 2561
- ไหว้แม่ย่านางรถ