Placing Boom ขนาด 32เมตร และอุปกรณ์ต่าง ๆ จัดขึ้นรถขนส่งเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเข้าติดตั้งหน้างาน หน่วยงานกรุงเทพมหานคร

06/12/2017 | 449531