ช่างทีม Placing Boom บริษัท พีแมชโปร เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานติดตั้ง Placing Boom โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

23/11/2017 | 193612