พนักงานบริษัท PST & PMP ร่วมกิจกรรมครูจิตอาสา ณ โรงเรียนคลองพระอุดม เพื่อมอบความรู้ให้กับเด็ก ๆ และส่งเสริมให้พนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริษัท

23/11/2017 | 193435