ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำงานที่ถูกต้อง ในขั้นตอนการปฏิบัติงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยของพนักงาน

16/10/2017 | 70732