ทีมช่างศูนย์บริการเตรียมอุปกรณ์เพื่อขนส่งเข้าติดตั้งเพลสซิ่งบูม ที่หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4/10/2560

12/10/2017 | 205321