PST Group ร่วมกับวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร ได้เข้าตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ CONCRETE PLACING BOOM จำนวน 2 ตัว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

13/09/2017 | 4514