มอบวุฒิบัตร ให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ทีผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2559

09/10/2017 | 4399
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 คุณพงษ์รัช พงษ์ภาวศุทธิ์  กรรมการผู้จัดการ  และ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ได้ร่วมเป็นเกียรติ และมอบวุฒิบัตร ให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ทีผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2559 จากวิทยาลัยการอาชีหนองหาน  จำนวน 12 คน วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือจำนวน 3 คน