รับนักศึกษาทวิภาคี สาขาช่างยนต์ ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

09/10/2017 | 4318เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คุณนราธิป มาตราช หัวหน้าแผนกบุคคเดินทางไปรับนักศึกษาทวิภาคี สาขาช่างยนต์ ระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย ท่านสุพล แถมเงิน ให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจ้งทำความเข้าใจกับผู้
ปกครองของนักศึกษา