นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารและวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จบหลักสูตรการฝึกงาน 1 ปี

02/10/2017 | 5132
เมื่อวันที่  2  ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา  นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารและวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ทำการฝึกงานจนจบหลักสูตร ระยะเวลาในการฝึกงาน คือ 1 ปี บริษัทฯ จึงได้มอบวุฒิบัตรและของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาฝึกงาน พร้อมส่งตัวกลับวิทยาลัยฯ