ทีมช่างเข้าอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่

26/09/2017 | 164633
ทีมช่างเข้าอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ณ บริษัท พีแมชโปร จำกัด เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2560