PST Group ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ์ลำเลียงและปั๊มยิงคอนกรีต"

27/04/2023 | 1471
PST Group ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ์ลำเลียงและปั๊มยิงคอนกรีต" ให้กับพนักงาน ณ. บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยวิทยากร คุณสังเวียน โพธิ์งามและคุณรุ้ง แสงสีดา ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ และให้คำชี้แนะ แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม