ในวันที่ 8-10 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปีที่ ฮาโมนี่ รีสอร์ท เพชรบุรี

21/09/2022 | 10418

ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ให้พนักงานและครอบครัว ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมมากมาย เช่น สนุกกับสวนน้ำในรีสอร์ กิจกรรมขับรถ ATV กิจกรรมล่องเรือยางแม่น้ำเพชรบุร สนุกกับงานเลี้ยงพร้องวงดนตรี