ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

25/04/2022 | 3175
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท PST Group ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานบนที่สูง ออกไปปฎิบัติงานบริการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย