วางแผนงานการติดตั้งกล้องรุ่นใหม่สำหรับรถปั๊มคอนกรีต เพื่อการบริการและความปลอดภัยเป็นเลิศ PST Pump

22/01/2020 | 2992
ในวันที่ 23/1/2563 ทางผู้เกี่ยวข้องรวมถึงฝ่ายบริหาร ได้ประชุมวางแผนรวมกันเพื่อปรับเทคโนโลยีเรื่องกล้องหน้ารถ ของ รถปั๊มคอนกรีตทุกคัน ให้เป็นระบบ และมีความทันสมัย เพื่อการบริการและความปลอดภัยเป็นเลิศ

ติดต่องานเช่าปั๊มโทร 098-275-9898