PST Group จัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคม โดยมอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

12/01/2020 | 18026
วันที่ 9 มกราคม 2563 PST Group ทำกิจกรรม CSR เพื่อสังคม โดยมอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
#โรงเรียนคลองพระอุดม
#โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง
#เทศบาลตำบลคลองพระอุดม
#สถานีตำรวจภูธรลาดหลุมแก้ว