รับมอบบันทึกความร่วมมือเข้าร่วมโครงการการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

23/09/2019 | 2369
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมโรมัน เดอะ รีสอร์ท วอเทอร์ พาร์ค ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คุณพงษ์รัช พงษ์ภาวศุทธิ์
 กรรมการผู้จัดการ รับมอบบันทึกความร่วมมือเข้าร่วมโครงการการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดปทุมธานี
จากคุณวิรัญญา ลาชโรจน์ รองหัวหน้า สอจร.ภาคกลาง,คุณเปมิกา เนติเวชวิทยา ผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาปทุมธานี ,
คุณชัญญาภัค วิจารณ์ ตัวแทนจากโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว คุณเปมิกา แซ่ลิ่ม ตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี