ตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ

19/09/2019 | 2398
ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับวิศวกรเครื่องกล ระดับ สามัญวิศวกร ได้เข้าตรวจทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ขนาด 7.5 ตัน จำนวน 1 ตัว และรถบรรทุกปั้นจั่น ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 ตัว ภายในพื้นที่บริษัทฯ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม " ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น