ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามกฎกระทรวงฯ

05/09/2019 | 2674
ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552