เคลียร์สินค้าทางไปรษณีย์

01/08/2019 | 2329
ทางแผนกจัดซื้อต่างประเทศได้ดำเนินการเคลียร์สินค้าทางไปรษณีย์แจ้งวัฒนะ เป็นการลดต้นทุนในการเคลียร์สินค้าได้อีกทางหนึ่ง