พนักงานขับรถปั๊มคอนกรีต

บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่ประเภท 2 , 4 (สามารถขับรถป้ายเหลืองได้)
 • สามารถรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ไม่มีโรคประจำตัว

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมพนักงานควบคุมปั๊มและพนักงานต่อท่อให้ปฏิบัติงานตรงตามขั้นตอนที่กำหนด
 • เช็คสภาพรถปั๊มก่อนออกปฏิบัติงาน
 • นำรถออกปฏิบัติงานตามใบออกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
 • ติดต่อประสานงานกับทางหน้างาน และแนะนำตัวพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานปั๊มและความปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน
 • ตรวจสอบสถานที่ตั้งปั๊มและจุดยิงปั๊ม
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของรถปั๊มขณะปฏิบัติงาน
 • จดใบ (DP) รายละเอียดการปฏิบัติงานของรถปั๊ม
 • แจ้งหัวหน้า กรณีที่เกิดปัญหาขณะปฏิบัติงาน
 • ตรวจเช็ครถปั๊ม และอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว
 • ช่วยช่างซ่อมบำรุงซ่อมรถเมื่อรถเสีย
 • ตรวจเช็คทำความสะอาดรถปั๊มคอนกรีตในวันที่ไม่ได้ออกปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงาน
สนใจร่วมงาน โทร : 098 275 9898