ไกด์สำหรับการเลือกบริษัทก่อสร้างที่ใช่สำหรับสิ่งก่อสร้างของคุณ​

29/11/2017 | 293931
เมื่อคุณวางแผนจะสร้างบ้านในฝันหรือตกแต่งบ้านเก่าเสียใหม่ ความยากคือการหาบริษัทก่อสร้างที่เชื่อใจได้ที่จะทำงานสำเร็จภายในเวลาที่กำหนดในราคาที่รับได้ด้วยปัญหาที่น้อยที่สุด การเลือกบริษัทที่ใช่โดยไม่คำนึงถึงขนาดของงานของคุณเป็นการตัดสินใจที่สำคัญและต้องการการพิจารณาที่รอบคอบ

ลักษณะของบริษัทก่อสร้างที่ดี
บริษัทก่อสร้างที่ดีมักจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากเริ่มจนจบ พวกเขาจะวางแผนและจัดการทุกช่วงการทำงานของโปรเจคก่อสร้างของคุณ รวมถึงงานขออนุญาตก่อสร้าง การทำงานร่วมกับนักออกแบบและสถาปนิก การจ้างผู้รับเหมาและการกำหนดการสำรวจและตรวจสอบ

เมื่อมาถึงการต้องเริ่มกิจกรรมการออกแบบบริษัทก่อสร้างของคุณ บริษัทก่อสร้างของคุณควรจะต้องเลือกวิธีที่บูรณาการและมีความหลากหลายซึ่งรวมถึงแง่มุมเหล่านี้

• ออกแบบเทคโนโลยีและการบริหารสถาปัตยกรรมรวมถึงเครื่องมือระบบการบริหาร
• การออกแบบบริการแก้ปัญหา ซึ่งรวมถึงความต้องการตามการใช้งานที่ได้รับการยอมรับแล้วทั้งหมด ขีดดวามสามารถและทรัพยากร
• ขั้นตอน การดำเนินงาน และการทำงานตามที่ออกแบบไว้
• การออกแบบของพอร์ตโฟลิโอการบริการด้านการบริหารเช่นเดียวกับบริการการควบคุมตลอดอายุการดำเนินงาน
• การออกแบบระบบการวัดตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการการให้บริการ สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบภายใน

การออกแบบการบริการเป็นพิมพ์เขียวของผลลัพธ์ที่คุณต้องการและก็ยังกำหนดโครงของอิทธิพลและความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องในการใช้บริการใหม่หรือบริการที่เปลี่ยนไปซึ่งต่างออกไปจากที่กล่าวไว้ในบริการแพคเกจการออกแบบของคุณ ดังนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องเลือกบริษัทก่อสร้างที่เข้าใจการออกแบบและทำงานใกล้ชิดกับสถาปนิกของคุณ

สัมภาษณ์ผู้ก่อสร้างหลายๆคนและทำรายการบริการบริษัทที่ตกลงทำงานโปรเจคคุณแล้วดูว่าผู้ก่อสร้างคุ้นเคยกับงานออกแบบสถาปัตยกรรมของคุณหรือเปล่า ท้ายที่สุดเลือกบริษัทก่อสร้างที่ผ่านการประเมินลักษณะข้างต้นซึ่งสามารถจ้างได้ภายใต้งบประมาณของคุณ


แหล่งที่มา: : http://www.construction21.org/articles/h/a-homeowners-guide-to-select-the-rightconstruction-company....