การทำงานของดั้มเบรก

23/11/2017 | 282450

ทางเดินน้ำมันระบบเบรก

           รถบรรทุกส่วนใหญ่ จะใช้การทำระบบเบรก แบบดั้มเบรก

ก่อนไล่ลมระบบเบรก ให้สตาร์ตเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มความดันลมให้อยู่ในระดับสูงเพียงพอสำหรับการไล่ลมเบรก

ทางเดินน้ำมันระบบเบรก
ไล่ลมระบบเบรกตามลำดับชิ้นส่วน

โดยการไล่ลมระบบเบรก จะไล่ลมตามระดับชิ้นส่วนจากใกล้ไปหาไกล เริ่มต้นจากหม้อลมเบรก – ล้อหน้าขวา – ล้อหน้าซ้าย – ล้อหลังพวงหน้าขวา – ล้อหลังพวงหน้าซ้าย –ล้อหลังพวงหลังขวา – ล้อหลังพวงหลังซ้าย (ตามลำดับ ระยะห่างของหม้อลมเบรก)

ไล่ลมโดยการใช้แรงโน้มถ่วงของโลก

โดย เติมน้ำมันตามปกติ แล้วไปคลายน็อตหัวไล่ลมที่จุดไล่ลมเบรก ตามระดับชิ้นส่วน รอจนน้ำมันเบรกไหลออกมา ขันน็อตปิด ตามกดของแรงโน้มถ่วง ซึ่งจะไหลจากที่สูงลงมาหาที่ต่ำ เพื่อไล่ลมออกจากระบบ แล้วจึงทำการไล่ลมเบรกตามปกติ
( วิธีนี้จะใช้ได้กับรถที่มีขนาดเล็ก มีทางเดินของน้ำเบรกที่ไม่ซับซ้อน อาจจะให้เวลานานใช้การรอ )

การไล่ลมเบรกเติมน้ำมันเบรกให้เพียงพอกับการไล่ลมเบรก (และในระหว่างไล่ลมเบรกไม่ควรปล่อยให้น้ำมันเบรกหมดในขณะการไล่ลม)
ถอดจุกยางออกจากสกรูไล่ลม แล้วตรวจเซ็คทำความสะอาจสกรูไล่ลม สวมประแจที่สกรูไล่ลมเพื่อคลายและขัน ในขณะไล่ลมเบรก จากนั้นต่อปลายข้างขิงท่อยางใสกับสกรูไล่ลมและใส่ปลายอีกข้างเข้าไปในภานะใส
ทำการย้ำแป้นเหยียบเบรกหลายๆครั้ง แล้วจึงเหยียบแป้นเบรกค้างไว้
คลายสกรูไล่ลมประมาณครึ่งรอบเพื่อให้น้ำมันเบรกที่มีฟอกอากาศไหลเข้าไปในภาชนะ แล้วขันสกรูไล่ลมทันที
ปล่อยแป้นเหยียบเบรกช้าๆ แล้วปฏิบัติช้ำ ขั้นตอน ที่ 3 และ 4 จนกระทั่งน้ำมันเบรกจากท่อไม่มีฟองอากาศ หลังจากไล่ลม ให้ติดตั้งจุกยางเข้าที่เดิม เมื่อจบวิธีการควรเติมน้ำมันเบรกให้เพียงพอกับการใช้งานด้วยนะครับ(ที่มา : ศูนย์บริการซ่อม บจก. พี แมชโปร)