ระบบ SAFETY RELAY (5A17)

19/10/2017 | 3460

ระบบ SAFETY RELAY (5A17)ระบบ  SAFETY RELAY ของระบบไฟฟ้าปั๊มคอนกรีต

           หน้าที่หลักของ  SAFETY RELAY คือ ทำหน้าที่ตัดการทำงานของไฟฟ้าปั๊มคอนกรีต เมื่อมีการกด   SW EMERGENCY หรือ SW ฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าจะทำการตัดการทำงานทันที เช่น ระบบยิง, ระบบเครื่องยนต์, ระบบ Boom จะหยุดการทำงานทันที      


         

 หลักการทำงาน ของ  SAFETY RELAY (A517) ในระบบไฟฟ้าปั๊มคอนกรีต EVERDIGM จะจ่ายไฟบวกเข้า A1 ส่วนไฟลบจะใช้ต่อผ่าน SW EMERGENCY 

โดยต่อแบบอนุกรมเพื่อมาเข้าที่ A2 เมื่อมีการกด SW EMERGENCY   

                  

ตัวใดตัวหนึ่งระบบจะตัดการทำงานทันที และเมื่อเริ่มมีการใช้งานใหม่อีกครั้งต้องกด RESET ระบบใหม่ทุกครั้ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน ให้รู้และเตรียมตัวทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยมนการทำงาน