การเตรียมหน้างานก่อนที่จะใช้บริการรถปั๊มคอนกรีต PST

14370ถนนทางเข้าหน้างาน


ถนนต้องกว้างประมาณ 3 เมตร และความสูงต้องไม่มีสิ่งกีดขวางด้านบนอย่างต่ำ 4 เมตร
เป็นพื้นบดอัดแน่น


จุดตั้งปั๊ม
  

 ระยะห่างของปั๊มและจุดที่เทคอนกรีต   บูม หรือท่อส่งคอนกรีต ต้องเลือกขนาดปั๊มระยะการส่งคอนกรีตให้เหมาะสมกับหน้างาน
 ความปลอดภัยระหว่างการทำงาน   พื้นดินบริเวณที่จะตั้งปั๊ม   เป็นพื้นดินอัดแน่น  ไม่เปียกแฉะ หรือมีหลุมบ่อใต้ดิน 
    หรือหาจุดตั้งปั๊มอื่น หรือนำแผ่นเหล็ก หรือวัสดุที่มีความแข็งแรง มารองรับก่อนเข้าตั้งปั๊ม


สิ่งกีดขวางบริเวณที่ทำงาน 


 -  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  และ ห่างสายไฟฟ้า ≥ 5 เมตร  
 -  ใช้การ์ดป้องกันสายไฟฟ้า  หรือหาจุดตั้งปั๊มอื่น


 ประเภทคอนกรีต  

     ประเภทของคอนกรีตที่ใช้      Strength (สเต็งค์) ก่อนยิง (ควรอยู่ระหว่าง 240-380 ksc.  และไม่มีวัสดุผสมอื่นๆ 
     Slump ขณะที่ยิง      (ต้องไม่ต่ำกว่า 10 ± 2.5cm)
     ขนาดหิน      ต้องไม่ใหญ่เกิน 3/4 นิ้ว
     คอนกรีตหมดอายุ      นับจากเวลาผลิตไม่เกิน 2 ชม.ถ้าอยู่ในรถปั๊มคอนกรีต
    
  

จุดล้างทำความสะอาดปั๊ม

 -  มีจุดให้ความสะอาด และทิ้งขี้ปูนได้  หรือเตรียมแผ่นวัสดุสำหรับปูรองพื้นก่อนทำความสะอาด  **ควรใช้คอนกรีตให้หมดภายใน 1.30 ชม. หลังรถโม่มาถึงหน้างานเพื่อรักษาคุณภาพคอนกรีต**
บทความ : ตรวจสอบและพัฒนา PST Group