วิธีการใช้อินเตอร์ดิฟล็อก

4110


ดิฟล็อก

เป็นระบบที่เพลาหลังทั้งสองจะถูกล็อกให้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน เพื่อช่วยในการเพิ่มแรง ป้องกันการลื่น และติดหล่ม ระบบดิฟล็อกนี้ใช้สำหรับรถที่ขับเคลื่อน 2 เพลา ในกรณีที่ใช้งาน ในสถาณะการที่ต้องการชุดรากสูง

มีวิธีการใช้งานดังนี้

ทุกครั้งที่ใช้ดิฟล็อก ต้องหยุดรถให้นิ่งสนิท แล้วจึงกดสวิตช์ดิฟล็อก ON ระบบดิฟล็อกก็จะเริ่มทำงาน โดยสัญญาณไฟจะติดที่หน้าปัด ขณะใช้ระบบดิฟล็อก ต้องขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง เมื่อเลิกใช้ระบบดิฟล็อก ต้องหยุดให้นิ่งสนิท แล้วจึงกดสวิตช์ดิฟล็อก OFF ระบบดิฟก็จะหยุดทำงานทันที โดยสัญญาณไฟเตือนระบบดิฟล็อกจะดับลง


บทความจากศูนย์บริการ  PST Group