ตัวกรองไฮดรอลิค

09/04/2024 | 911

อาการกรองไฮดรอลิคตัน 

ปัญหาที่สำคัญของระบบไฮดรอลิคของรถปั๊มคอนกรีต ก็คือในส่วนของกรองไฮดรอลิค ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าใส่กรองไฮดรลิคที่ไม่ได้ขนาดที่เหมาะสม หรือตัวกรองไฮดรอลิคตัน โดยเฉพาะระบบเครื่องจักรหรือรถปั๊มคอนกรีตที่ถูกใช้งานมานาน หรือใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่ได้ดูแลทำความสะอาด อาจทำให้กรองตันได้ นั่นเอง

หน้าที่ของกรองไฮดรอลิค

ความสะอาดคือสิ่งสำคัญของระบบไฮดรอลิค ไส้กรองไฮดรอลิคจึงมีหน้าที่สำคัญในการกรองไม่ให้มีสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนไหลเวียนเข้าไปในระบบ เพื่อให้ได้น้ำมันไฮดรอลิคที่สะอาดใช้งานอยู่ตลอดเวลา และเป็นการยืดอายุการใช้งานให้เครื่องจักรหรือรถปั๊มคอนกรีต ให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นโดยลดการสึกหรอและเสื่อมสภาพของทั้งระบบไฮดรอลิคและน้ำมันไฮดรอลิค

อาการกรองไฮดรอลิคตัน เกิดจากอะไร

เมื่อกรองไฮดรอลิค ทำหน้าที่ในการกรองสิ่งปนเปื้อนไม่ให้เข้าไปปะปนกับน้ำมันไฮดรอลิค ดังนั้น หากภายในกระบวนการทำงานมีสิ่งปนเปื้อนมาก ก็จะมีสิ่งตกค้างที่ติดอยู่กับกรองมากขึ้น และยิ่งใช้งานมาก ก็มีการเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้กรองไฮดรอลิคตัน เมื่อกรองตันการไหลเวียนต่างๆ ภายในระบบจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพราะถูกปิดกั้นอยู่ ดังนั้นจึงควรหมั่นดูแลบำรุงรักษาชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบไฮดรอลิครถปั๊มอย่างสม่ำเสมอ

วิธีแก้ไขกรองไฮดรอลิคตัน

  • ตรวจเช็ค บำรุงรักษา – หมั่นตรวจเช็คดูกรองไฮดรอลิครถปั๊ม ว่ายังใช้งานดีอยู่หรือไม่ มีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน และตรวจดูเกจวัดความดัน ว่ามีความดันแตกต่างในระหว่างก่อนเข้าหรือหลังเข้าไปในไส้กรอง เพื่อดูว่าระดับความดันมีความผิดปกติหรือไม่ หากมีมากก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนกรอง

  • เปลี่ยนไส้กรอง – ควรมีระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง เพื่อที่เราจะได้แน่ใจว่าได้กรองที่ทำงานได้ดี ไม่มีการอุดตัน อาจนับเป็นชั่วโมงการทำงาน หรือหากในกระบวนการทำงานมีสิ่งปนเปื้อนมากก็ต้องเปลี่ยนเร็วขึ้น โดยดูได้จากว่ากรองเกือบเต็มแล้วหรือยัง ถ้าใกล้เต็มแล้วก็ให้รีบเปลี่ยนไส้กรองใหม่