https://www.builk.com/th/ความปลอดภัย-ไซต์งาน
" />

ความไม่ปลอดภัยของหน้างานที่จะส่งผลต่อพนักงานรถปั๊มคอนกรีต

29/11/2023 | 2558
การทำงานกับไซส์ก่อสร้างไม่ว่าจะโครงการเล็ก หรือโครงการใหญ่การเกิดอุบัติเหตุจากหน้างานเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก เช่น หน้างานไม่มีแผ่นเหล็กและใช้เสาตั้งแบบที่ไม่ปลอดภัย สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแบบของหน้างานอาจจะพังลงมาได้ พนักงานรถปั๊มอาจจะเกิดอุบัติเหตุตอนทำงานได้เสมอ แต่จะทำยังไงให้พนักงานรถปั๊มคอนกรีตเสี่ยงกับอุบัติเหตุได้น้อยที่สุด มีวิธีการดังนี้
ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
•    ควรมีการสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในไซส์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอัตรายจากสิ่งของ หรือวัสดุที่อาจตกหล่นลงมาได้
•    ควรมีการแต่งตัว สวมชุดที่ปกป้องร่างกาย กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว ไม่ควรใส่รองเท้าแตะในไซส์งานก่อสร้าง เพราะอาจเกิดการเหยียบเศษวัสดุก่อสร้างจนบาดเจ็บได้
•    ควรสังเกตว่ามีป้ายเตือนบริเวณต่างๆหรือไม่ เพราะบางโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาก และแรงงานเยอะ จึงมีการแบ่งสัดส่วนการทำงาน ทำให้แรงงานทุกคนอาจไม่รู้ถึงขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น อาจเกิดอุบัติเหตุได้
ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง
•    ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ไว้ตามจุดต่างๆ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
•    ทำรั้วกั้นบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ
•    ควรแบ่งสัดส่วนของสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน แบ่งบริเวณพักอาศัย แบ่งบริเวณที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง แบ่งบริเวณสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์
•    ส่วนไหนของอาคารที่กำลังก่อสร้างมีช่องเปิด ควรมีแผงกั้นกันตก เพื่อความปลอดภัย
•    รอบอาคารควรมีแผ่นกั้น เพื่อกันวัสดุตกลงมา
•    บริเวณไหนของไซส์งานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ก็ควรทำสัญลักษณ์แจ้งให้คนอื่นรับรู้ด้วย เช่น บริเวณนี้รับน้ำหนักได้ไม่เกินกี่คน หรือบริเวณนี้ห้ามผ่าน เป็นต้น เพราะบางโครงการขนาดใหญ่มาก แรงงานเยอะ ไม่ได้รู้รายละเอียดขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น
•    ไซส์งานก่อสร้างต้องให้ความสำคัญ เรื่องแสงสว่างในการทำงาน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ กรณีมองไม่เห็นจุดบอด หรือส่วนที่กำลังก่อสร้าง
•    มีการกำหนดเวลาเข้าออก แต่ละส่วนของไซส์อย่างชัดเจน
แหล่งอ้างอิง
https://www.builk.com/th/ความปลอดภัย-ไซต์งาน