การต่อไฟเพื่อใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ

10/10/2023 | 2819

ในการใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟบ้าน หรือไฟ Single เฟส ของผู้ใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ ควรดำเนินการการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าหน้างาน โดยพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1.    ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหน้างานว่า ไม่ได้มีการต่อสาย นิวตรอล ลงดิน และ / หรือ ไม่มีการต่อสายดิน ควรดำเนินการ ดังนี้

 


2.    การดำเนินการแก้ไข ควรทำดังนี้

2.1         ขั้นต้น ควรติดตั้งหลักดินและต่อสายดิน โดย มีอุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ ต้องเตรียม ดังนี้

          โดยให้ ผู้ใช้งาน ดำเนินการต่อ สายกราวด์ และนิวตรอล ดังนี้