เกร็ดความรู้ การใช้เครื่องพ่นสี Airless

28/02/2023 | 966

การพ่นสี โดยใช้เครื่องพ่นสีระบบ Airless Spray สีที่ผ่านระบบ จะมีแรงดันสูง และ จะแตกตัวเป็นละออง ขณะที่พ่นสีผ่านหัวทิป ในการทำงาน พี่ช่าง เกิดปัญหา ระหว่างพ่น พ่นติดๆ ขัดๆ สีพุ่งออกเป็นเส้น สาเหตุหลักเกิดจากมีเศษสิ่งสกปรก เข้าไปอุดตันที่ หัวทิป แน่นอนว่า เกิดจากสีไม่สะอาด หรือ ภาชนะที่ใช้ใส่สีมีเศษสิ่งสกปรกตกค้างอยู่นั่นเอง การแก้ไข พี่ช่าง อาจเอาผ้ากรองมากรองสี ซึ่งยุ่งยากพอสมควร ขณะที่ ตรงหัวทิป พี่ช่างก็ต้องกลับด้านหัวทิปและพ่นเพื่อพ่นเคลียทิ้ง แล้ว กลับด้านหัวทิปมาพ่นสีได้ตามปกติ ในเครื่องพ่นสี Airless Spray ได้รับการออกแบบให้มีกรองช่วยกรองเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากสีอยู่แล้ว โดยมีทั้ง กรองที่เครื่อง และ กรองที่ปืน ซึ่ง* พี่ช่าง ควร เลือกกรอง ความละเอียดของกรองให้เหมาะสมกับ เบอร์หัวทิปที่่ใช้ โดยความละเอียดของกรอง จะมีหน่วยเป็น MESH เช่น MESH 60,MESH 100,MESH 200 เป็นต้น MESH ของตะแกรง คือ หน่วยวัดความละเอียดของตะแกรง โดย จำนวน Mesh ของตะแกรงจะเท่ากับ จำนวนช่องของตะแกรง เช่น ตะแกรง MESH 4 จะเท่ากับ ตะแกรงที่ขนาด 1นิ้ว จะมีจำนวน 4 ช่อง หรือ MESH 100 จะเท่ากับ ตะแกรงที่ขนาด1นิ้ว จะมี 100 ช่อง โดยแต่ละMesh ตัวอย่าง กรอง MESH 200 เหมาะกับการใช้กับหัวทิป เบอร์ 06-12 เช่น หัวทิปเบอร์ 506,412 เป็นต้น