ประเภทของรถบริการปั๊มคอนกรีต

30/11/2022 | 1519
ประเภทของรถบริการปั๊มคอนกรีต แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.รถปั๊มบุม Boom Pump
รถปั๊มคอนกรีตประเภทนี้ ทั้งตัวปั๊มและท่อส่งจะถูกติดตั้งอย่างถาวรบนรถบรรทุก โดยมีการออกแบบให้สามารถพับเก็บบูมได้ ทำความสะอาดหลังใช้งานได้ง่าย และการเคลื่อนย้ายปั๊มคอนกรีตสามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก แต่อย่างไรก็ตามรถปั๊มประเภทนี้จะถูกจำกัดโดยความยาวของบูม ดังนั้นก่อนการใช้งานควรมีการสำรวจหน้างานเพื่อระบุขนาดและประเภทของปั๊มคอนกรีตที่ใช้ได้อย่างเหมาะสม


2.รถปั๊มลาก Trailer Pump
รถปั๊มคอนกรีตประเภทนี้ เป็นรถปั๊มคอนกรีตที่มีส่วนของการบรรทุกท่อส่งคอนกรีต รวมถึงเครื่องมือการทำงานต่างๆ สำหรับงานยิงปั๊มคอนกรีต  เพื่อสะดวกในการเดินทางไปยังหน้างาน ตัวปั๊มคอนกรีต และท่อส่งคอนกรีตจะถูกเก็บรักษาโดยแยกออกจากกัน ปั๊มคอนกรีตประเภทนี้มีแรงดันสูงมาก สามารถปั๊มคอนกรีตไปยังที่สูง ๆ ได้ รวมทั้งพื้นที่ในการติดตั้งน้อย แต่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งท่อ และการเคลื่อนย้ายปั๊มทำได้ลำบากการนำปั๊มคอนกรีตไปใช้งาน ควรใช้ปั๊มคอนกรีตกับสถานการณ์ดังต่อไปนี้

1. การขาดแคลนแรงงาน

2. เวลาก่อสร้างมีจำกัด

3. การเทคอนกรีตจำนวนมาก

4. สถานที่เทคอนกรีต ยากต่อการลำเลียงคอนกรีตโดยวิธีอื่น

5. มีการจัดส่งคอนกรีตอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

6. คนงานมีความรู้ ประสบการณ์และมีการวางแผนงานที่ดี

 

แหล่งอ้างอิง

www.highpump.co.th

http://www.lionmaterialsupply.com/