" />

เปลี่ยนไลน์ท่อเพลสซิ่งบูมใหม่ก่อนนำไปใช้งาน

30/06/2022 | 1658

Management Placing Boom ท่อส่งคอนกรีตไลน์แมส และเพลสซิ่งบูม หลังจากลื้อถอนกลับจากหน้างาน เปลี่ยนไลน์ท่อเพลสซิ่งบูมใหม่ก่อนนำไปใช้งาน