คอนกรีตผสมเสร็จ

04/05/2022 | 2017

คอนกรีต คือการผสม ปูนซีเมนต์ หิน ทราย และ น้ำ เข้าด้วยกันซึ่งมักจะใช้ในการหล่อโครงสร้างต่างๆ เมื่อนำมาผสมกันจะเป็นสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการ หลังจากนั้นก็จะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น
คอนกรีตผสมเสร็จ คือคอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้กันมานานจนปัจจุบัน ซึ่งในอดีตถ้าจะใช้คอนกรีตในการก่อสร้าง ผู้รับเหมาจะต้องเริ่มตั้งแต่การสั่งซื้อ หิน ทราย ปูนซีเมนต์ และน้ำยาผสมคอนกรีตมา แล้วจึงจัดการหาเครื่องผสมปูนและทีมงาน แต่ในปัจจุบันสะดวกขึ้นมาก เพราะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งก็คือ คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน และนำใส่รถเพื่อเตรียมจัดส่งให้หน่วยงานก่อสร้าง ได้เข้ามาทดแทนการใช้คอนกรีตผสมโม่เล็กด้วย สิ่งสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนมาใช้คอนกรีตผสมเสร็จก็คือ
- เวลาและสถานที่ในการก่อสร้างมีขนาดที่จำกัด
- แรงงานหรือทีมงานในการผสมหายากขึ้น
- วงการก่อสร้างมีความต้องการคอนกรีตที่มีคุณภาพสูงขึ้น
กระบวนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
         การผลิตคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานนั้น จะเริ่มจากการตรวจสอบคุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ หิน ทราย เลือกมาจากแหล่งที่มีคุณภาพดีถูกต้องตามมาตรฐาน นำมากองและเก็บไว้ไม่ให้ผสมกัน ส่วนปูนซีเมนต์จะถูกบรรจุไว้ในไซโลอย่างมิดชิด และน้ำยาผสมคอนกรีตจะถูกบรรจุในภาชนะพิเศษเฉพาะอย่างมิดชิดเช่นกัน วัตถุดิบทั้งหมดจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป
กระบวนการผลิตเริ่มจากการนำหิน ทราย และปูนซีเมนต์ ไปชั่งน้ำหนักโดยเครื่องชั่งซึ่งต้องได้น้ำหนักถูกต้องตามที่กำหนดไว้ และสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงความชื้นของหินกับทรายด้วย เพราะหินกับทรายอาจจะไม่อยู่ในสภาพที่กำหนดไว้หรือสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD) ซึ่งจะต้องปรับน้ำหนักหินกับทรายและน้ำให้ถูกต้อง ในส่วนของน้ำและน้ำยาผสมคอนกรีตจะนำไปวัดปริมาตร แล้วค่อยนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมกันในเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งจะผสมคอนกรีตตามเวลาที่กำหนดด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติที่ให้ความแม่นยำ สม่ำเสมอและรวดเร็ว คอนกรีตที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะถูกลำเลียงลงสู่รถผสมคอนกรีตเพื่อนำไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆต่อไป

ข้อดีของการใช้คอนกรีตผสมเสร็จ
1.ได้คุณภาพมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้ง เพราะในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ จะมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกครั้ง จึงทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ประหยัดเวลา ในการกวนคอนกรีตให้เข้ากันนั้น หากใช้แรงงานคนจะต้องเสียเวลามาก แต่หากสั่งคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงานมาใช้ เมื่อคอนกรีตมาถึงหน้างาน ก็สามารถใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอให้เสียเวลา จึงช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้
3. ประหยัดแรงงานคน เนื่องจากไม่ต้องใช้แรงงานในการผสมคอนกรีต จึงประหยัดแรงงานในส่วนนี้ ทำให้ลดต้นทุนในการก่อสร้างได้
4. ประหยัดค่าใช้จ่าย การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ สามารถระบุจำนวนที่ต้องการใช้ให้พอดีกับพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสม จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าคอนกรีตลงได้
5. ประหยัดพื้นที่ การผสมคอนกรีตใช้เอง จำเป็นต้องมีพื้นที่สำหรับผสม ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างบางแห่งไม่เพียงพอ ดังนั้น การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ จึงช่วยลดปัญหาพื้นที่ได้ เพราะไม่ต้องมีพื้นที่ในการผสมคอนกรีตนั่นเอง