การถอดเปลี่ยน Inverter Board สำหรับเครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น Koine 3"

02/11/2021 | 2737

บทความ การถอดเปลี่ยน Inverter Board สำหรับเครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น Koine 3"

               เครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟบ้าน หรือ Single เฟส เช่น เครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น Koine3 ของ Imer จะใช้ Inverter Board ในการปรับกระแสและแรงดันไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างราบรื่น อีกทั้งหากแรงดันไฟฟ้า ต่ำเกินกว่า 180V. หรือแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 265V. Inverter Board ก็จะตัดการทำงาน ให้ทำให้สามารถรักษามอร์เตอร์มิกซ์ มอร์เตอร์ปั๊มลม และ มอร์เตอร์ปั๊มน้ำ ให้ปลอดภัย ในการทำงาน ใน Inverter Board ก็มี Capacitor บางตัว ซึ่งต้องการการชาร์จไฟ คือ เครื่องควรจะมีการใช้งาน หรือรันเครื่องทุกเดือน ทำให้ผู้ใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟ Single เฟส อาจพบปัญหา กล่อง Inverter Board โชว์ ERR07 คือ ไฟลงกราวน์ ระบบไม่สามารถทำงานได้ ให้ติดต่อบริษัทฯ นั่นเอง

               อีกปัญหาคือ การใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟ Singe เฟส ควรมีการต่อสายดิน เพราะหากเกิดมีไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าอาจจะทำให้ Inverter Board เสียหาย ซึ่ง เครื่องจะโชว์ ERR07 คือ ไฟลงกราวนด์ ระบบไม่สามารถทำงานได้ ให้ติดต่อบริษัทฯ เช่นเดียวกัน การเปิด หรือ เปลี่ยน Inverter Board ใหม่ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. เครื่องมีที่ใช้ในการถอด Inverter Board

              1.1 ประแจเลื่อน

              1.2 ไขควงสลับ

              1.3 ไขควงแฉกเล็ก


                                            

2. นำประแจเลื่อนมาถอดน๊อตยึดกล่องอินเวอร์เตอร์ออกทั้ง 4 ตัว

   

3. ดึงกล่องอินเวอร์เตอร์ออกจากตัวเครื่อง

4. นำไขควงแฉกตัวเล็กมาไขสกูลที่ยึดกล่องและแผงอินเวอร์เตอน์ออก