การบำรุงรักษา Pressure Reducer สำหรับเครื่องพ่นปูนฉาบ

02/11/2021 | 2101

. การบำรุงรักษา Pressure Reducer สำหรับเครื่องพ่นปูนฉาบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดประกอบ Pressure Reducer ได้แก่

               1.ประแจเบอร์ 30

               2.ไขควง

               3.ค้อน

               4.แปรงทำความสะอาด


ขั้นตอนการบำรุงรักษา


1.เอาประแจเบอร์ 30ถอด Pressure Reducer ออก