ความปลอดภัยที่ใช้งานเครื่องจักร และ ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย

19/10/2021 | 5774

ความปลอดภัยที่ใช้งานเครื่องจักร และ ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยเครื่องจักรกลสำหรับงานก่อสร้างด้านที่เป็นประโยชน์คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง แต่ก็ต้องมีความระมัดระหว่างอย่างเต็มที่  ทั้งนี้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างมีจำนวนและหลากหลาย  มีตั้งแต่เครื่องจักรกลขนาดใหญ่มาก เช่น ปั้นจั่น รถยก เครื่องตอกเสาเข็ม และรถปั๊ม เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เครื่องเจียร สว่านไฟฟ้า ค้อน เป็นต้น เครื่องจักรกลทั้งขนาดใหญ่มากและขนาดเล็กล้วนมีอันตรายไม่สามารถประมาทได้ มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่คนทำงานต้องเคร่งครัด ได้แก่ การใช้งานเครื่องจักร อุปกรณ์ต้องไม่ผิดวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ เครื่องจักรนั้น เช่น ปั่นจั่นสำหรับตอกเสาเข็มใช้ลึกลากเสาเข็มนั้นถูกต้อง  แต่การไปใช้งานดึงลากของอื่นๆ ที่มีน้ำหนักมาก ๆ ย่อมมีความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นลิฟท์ขนส่งวัสดุต้องไม่อนุญาตให้คนงานใช้ขึ้นลงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องเดินสายไฟอย่างถูกต้องปลอดภัย  การทำงานใกล้กับบริเวณที่มีการเดินสายไฟฟ้าต้องมีการป้องกันอันตราย   เครื่องจักรกลที่ใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุไฟไหม้ทั้งระหว่างการใช้งาน และการจัดเก็บหลังจากการใช้งาน ต้องห้ามจุดไฟ  ห้ามสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดเอาจริงมีบทลงโทษที่ชัดเจนเคร่งครัด ที่ต้องใช้ไฟฟ้านั้น ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด  และหากต้องทำงานใกล้กับบริเวณที่มีไฟฟ้าทราบทุกครั้ง เพื่อจัดการป้องกันอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้น หรือบริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิง ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด ต้องติดตั้งระบบความปลอดภัยให้เครื่องจักรต่าง ๆ มีระเบียบการใช้งานห้ามถอดหรือปิดระบบความปลอดภัย  ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือเครื่องจักรทุกครั้งต้องมีการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ทุกครั้ง กรณีพบเห็นเครื่องมือเครื่องจักรใดยังไม่มีระบบความปลอดภัยต้องจัดให้มีการ์ดและระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสมทันที

ถ้าไปตามไซต์งานก่อสร้าง เราจะเห็นป้ายเตือนติดไว้รอบๆไซต์งาน ซึ่งมีตั้งแต่ ป้ายปลอดภัยไว้ก่อน ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัย ใช้สำหรับเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องในไซต์งานและบุคคลภายนอกให้รู้ว่า บริเวณดั่งกล่าวเป็นพื้นที่พิเศษที่มีอันตราย ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในพื้นที่ดั่งกล่าวเด็ดขาด วันนี้พีดีเอสจะพาทุกท่านไปอ่านบทความ ทำไมป้ายเตือน ป้ายเซฟตี้จึงมีความสำคัญที่ทุกไซต์งานต้องมี

สีและเครื่องหมายความปลอดภัยของป้าย
1.สีแดง   ความหมายคือ ป้ายหยุด  เป็นเครื่องหมายห้าม


2.สีน้ำเงิน ความหมายคือ บังคับให้ปฏิบัติ เป็นเครื่องหมายบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น บังคับให้ใส่ชุดอุปกรณ์เซฟตี้ก่อนเข้าปฏิบัติงานเสมอ


3.สีเขียว ความหมายคือ ป้ายแสดงสภาวะปลอดภัย


4.สีเหลือง ความหมายคือ ป้ายระวังมีอันตราย ชี้บ่งถึงอันตราย เช่น วัสดุมีพิษ สารกัมมัตภาพรังสี เป็นต้นความสำคัญของป้ายเพื่อความปลอดภัย
1.เพื่อแจ้งเตือนให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ระวัง ทำตามป้ายเตือน
2.เพื่อแจ้งป้ายห้าม ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ หรือปฏิบัติสิ่งที่ห้าม
3.เพื่อแจ้งพนักงานที่ทำงาน ทราบว่าพื้นที่ต่างๆกำลังปฏิบัติงานอะไรอยู่ และต้องปฏิบัติงานอย่างไร
4.เพื่อให้ทุกคนไม่เข้าใกล้สถานที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะในจุดอันตราย