การตรวจเช็ต และเปลี่ยนแผ่นเมมเบรน สำหรับ Compressor IM250 ของเครื่องพ่นปูนฉาบ

23/11/2020 | 3805

การตรวจเช็ต และเปลี่ยนแผ่นเมมเบรน สำหรับ Compressor IM250
ของเครื่องพ่นปูนฉาบ


1. Compressor IM250 มีทั้งตัวเปล่า ที่ตั้งบนโครงของเครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น Koine3,Koine35 และ Koine4 และประกอบโครง สีเขียว ในรุ่น Small50

     1.1 ส่วนประกอบหลักของ Compressor IM250 มีดังนี้

           1.1.1 ส่วนประกอบภายนอก


           1.1.2 ส่วนประกอบภายใน


           1.1.3 ขั้นตอนการทำงานของ Compressor IM250


           - เมื่อ Compressor ทำงาน พัดลมท้ายมอร์เตอร์ไฟฟ้าจะดูดลมจากสภาพแวดล้อมผ่านมอร์เตอร์ และลมจะถูกดูดเข้าไประบบ Compressor โดยผ่านกรองอากาศ


           - กรองอากาศมีส่วนสำคัญในการดักฝุ่น ผง ต่างๆ ก่อนผ่านเข้าไปใน Compressor หากพบว่า กรองชำรุด หรือสูญหาย ต้องดำเนินการเปลี่ยนให้พร้อมใช้งาน และสามารถเปิดฝากรอง นำฟองน้ำด้านในมาเป่าทำความสะอาดได้


           - เมื่อมอร์เตอร์ ของ Compressor ทำงานจะหมุนแกนเพลาทำให้ข้อเหวี่ยงชักแกนลูกสูบ 2 ตัว ซึ่งวางเป็นลักษณะตัว V ขึ้นลง ชักแผ่นเมมเบรนขึ้นลง บีบอัดสร้างลมที่มีแรงดัน


           - ช่องลมภายในระบบ จะมีวาล์วเปิด-ปิดเป็นจังหวะทำให้บีบอัดสร้างลมที่มีแรงดันเหมาะสมในการใช้งานกับระบบต่างๆ ของเครื่องพ่นปูนฉาบต่อไป

           - แผ่นเมมเบรนภายใน มีความสำคัญต่อระบบมาก หากมีรอบฉีกขาด ขอบสึก จะทำให้ Compressor สร้างแรงดันลมที่ต่อเนื่องและเพียงพอได้

รอยขาด รั่ว เสื่อมสภาพของ เมมเบรน

2. ขั้นตอนการเปลี่ยนแผ่นเมมเบรน สำหรับ Compressor IM250 ของเครื่องพ่นปูนฉาบ

     2.1 Compressor ที่เมมเบรนเสื่อมสภาพ จะมีอาการสร้างลมได้น้อย และเสียงดังกว่าปกติ

     2.2 เตรียม ประแจ 6 เหลี่ยมเพื่อใช้ในการถอดส่วนต่างๆ ของ Compressor


     2.3 เตรียมแผ่นเมมเบรน แผ่นใหม่ (โดยปกติแผ่นประกบ เมมเบรน Membrane Thickness จะไม่ค่อยเสีย หากพบว่ามีสภาพเก่าอาจจะล๊อคแผ่นเมมเบรนไม่แน่นก็ควบเปลี่ยนใบใหม่เช่นกัน)

     2.4 ใช้ประแจ 6 เหลี่ยม เปิดฝาครอบลูกสูบ 2 ด้านออก


     2.5 ใช้ประแจ 6 เหลี่ยม ขันเพลทประกบยึดแผ่นเมมเบรนออก


     2.6 ถอดแผ่น เมมเบรน ด้านบน และแผ่นเมมเบรนติ๊กเนส ด้านล่างออก (ตรวจสอบดูดว่า แผ่นเมมเบรนติ๊กเนส เสื่อมสภาพหรือไม่ หากยังปกติดี สามารถงานได้อีกระยะ)

     2.7 นำแผ่นเมมเบรนติ๊กเนส แผ่นใหม่ใส่ และ ใส่แผ่นเมมเบรนทับ ระมัดระวังในการวางให้ตรง เพราะหากปิดฝาครอบลูกสูบ แล้วติดขอบแผ่นเมมเบรน แผ่นเมมเบรนจะขาดอย่างรวดเร็วหลังจากเครื่องเริ่มทำงาน

     2.8 ปิดเพลทประกบยึดแผ่นเมมเบรน และใช้ ประแจ 6 เหลี่ยมขันพอตึงมือ 

     2.9 ประกอบฝาปิดลูกสูบ และ ประกอบเครื่องกลับ ดำเนินการทดสอบการใช้งานบทความจาก ฝ่ายขายเครื่องจักรและอะไหล่ IM

098-2759898

PST Group