การดูแลไดชาร์จรถยนต์

28/10/2020 | 5501

หลาย ๆ ท่านอาจยังไม่ทราบถึงวิธีการดูแลไดชาร์จรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างไร ครั้งนี้เราจะขอแนะนำวิธีการตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบไดชาร์จรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอดังนี้

วิธีการการตรวจเช็คไดชาร์จรถยนต์

·       ตรวจเช็คขั้วสายไฟเมนและสายสัญญาณด้านหลังของไดชาร์จต้องไม่หลุดหรือหลวม


·       ตรวจเช็คระบบสายพานไดชาร์จต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกลายงาถ้าแตกลายงาต้องถอดเปลี่ยนโดยทันที


·       หมั่นตรวจสอบความตึงของสายพานอย่าให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไป เพราะถ้าสายพานหย่อนเกินไปจะทำให้ไดชาร์จไฟได้น้อยและถ้าสายพานตึงเกินไปจะทำให้ ลูกปืนหรือบูช ของไดชาร์จชำรุด เสียหายได้เร็ว

วิธีการตรวจเช็คความตึงของสายพาน

·       ให้ใช้นิ้วโป้งกดลงตรงระยะกึ่งกลางของสายพานความตึงที่ถูกต้องคือ ระยะยุบตัวของสายพานโดยประมาณ 15 มม.

ตรวจสอบวงจรแสดงการชาร์จของไดชาร์จทำได้โดย

·       เมื่อทำการ เปิดสวิชท์กุญแจรถยนต์ไปที่ ตำแหน่ง ON ไฟรูปแบตเตอรี่ที่หน้าปัดรถก็จะติด ดังรูป

·       เมื่อเครื่องยนต์ติด ไฟรูปแบตเตอรี่ที่หน้าปัดรถยนต์ต้องดับ นั่นแสดงว่าระบบไดชาร์จทำงานปกติ / แต่ถ้าเครื่องยนต์ติดแล้วไฟรูปแบตเตอรี่ไม่ดับ แสดงว่าระบบไดชาร์จมีปัญหาต้องทำการตรวจเช็ค.

·       การตรวจเช็คการชาร์จของไดชาร์จโดยการวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของไดชาร์จ สามารถตรวจเช็คได้อีกอย่าง คือ การใช้มัลติมิเตอร์ โดย Rang  ของ มัลติมิเตอร์ ไปที่การวัดกระแสตรง

Ø วิธีวัด ใช้สายวัดบวกของ มัลติมิเตอร์ไปจิ้มที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ และใช้สายวัดลบของ มัลติมิเตอร์ จิ้มที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ จะ ได้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า 24V ขณะยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์

เมื่อยังไม่สตาร์ทเครื่องยนต์แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 24V.

Ø เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วให้ทดสอบอีกครั้งโดยการเร่งเครื่องยนต์ให้รอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ 2,000 รอบ/นาที แล้วเช็คแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ค่าจะอยู่ที่ 26 - 27.5V ถ้าค่าอยู่ในระดับนี้แสดงว่าไดชาร์จชาร์จไฟปกติ.รูปภาพส่วนประกอบไดชาร์จรถยนต์

รูปภาพวงจรไดชาร์จรถยนต์บทความจาก แผนกไฟฟ้า ฝ่ายศูนย์บริการ PST Group

บจก.พี แมชโปร 
www.pstgroup.biz
hotline : 098-275-9898