เมื่อไฟฟ้าดับ ขณะใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ .... ต้องทำอย่างไร

28/10/2020 | 1660


เมื่อไฟฟ้าดับ ขณะใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ ....  ต้องทำอย่างไร

               การเกิดไฟฟ้าดับที่ไซด์งานย่อมเกิดขึ้นได้ หากเราไม่ทราบวิธีการในการรับมือก็อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กับเราได้ เช่น ปูนแข็งในสายพ่น ,ลูกยางติด เป็นต้น เพื่อเตรียมตัวสำหรับการรับมือ เราได้รวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับ ทุกท่าน ดังนี้

               กรณีนี้ ปูนผงที่อยู่ในถัง Hopper เราสามารถพักปูนผงไว้ได้เพียงแต่ ระวังป้องกันไม่ให้ น้ำ ความชื้นเข้าไปในถังHopper เท่านั้น

                                สี่งที่เราต้องดำเนินการแก้ไข คือ ปูนเปียกที่อยุ่ในถังผสมปูน ,ปูนเปียกที่อยุ่ในสายพ่น และ ลูกยางซึ่งในขณะใช้งาน มีปูนเปียกผ่านและคาอยู่ในลูกยาง เราสามารถ จัดการ ดังนี้


                     1.      ทำการถอด ลูกยาง หมายเลข 2 หรือ Rotor&Stator ออกจากเครื่องพ่น ปัญหาคือ ในลูกยาง มีปูนเปียกคาอยู่ หากเราปล่อยให้แห้ง จะทำให้ลูกยางติดและหมุนไม่ได้

2.      หากมีถังน้ำ ให้นำลูกยางทั้งลูกไปแช่น้ำในลักษณะตั้งลูกยางขึ้น ควรแช่ลูกยางในน้ำอย่างน้อย 15 – 20 นาที จากนั้น นำลูกยางออกมา พยายาม หมุนแยก แกนเหล็ก(Rotor)ออกจากลูกยาง (Stator) กรณีที่อยู่หน้างาน เราสามารถดำเนินการได้ดังนี้

a.      นำลูกยางใส่กลับเข้าไปที่เครื่องพ่นปูน ตอกสลักยึดลูกยางให้แน่น แล้วใช้ ด้ามขันลูกยางใส่เข้าไปหมุนทวนเข็มนาฬิกาในห้องผสมจับกับขั้วบนของลูกยาง ค่อยๆ ขัน แกนเหล็ก(Rotor) ออกมาb.      หากหน้างานมีแผ่นเหล็กเราสามารถ นำหัวแกนเหล็กที่เป็นร่องไปขัดเข้ากับแผ่นเหล็ก งัดลูกยางขึ้นเล็กน้อย และหมุนลูกยางทวนเข็มนาฬิกา ใช้มือบีบลูกยาง(Stator) ให้แน่น ค่อยๆ หมุน แยกลูกยางออกมา

เมื่อแยกลูกยางออกจากแกนเหล็กออกมาให้ใช้น้ำล้าง และแยกไว้รอประกอบใช้งานต่อไป

3.      เราต้องแก้ไขสายพ่นปูน หมายเลข 3 ซึ่งมีปูนเปียกอยู่โดยถอดสายพ่นปูนออกจากเครื่องพ่นปูน ถอดปืนพ่นปูนออก แล้วยกสายพ่นปูนขี้น โดยจัดที่กึ่งกลางของสาย เขย่าให้ปูนไหลออกให้ได้มากที่สุด ยกเขย่าจากตรงกลางสายและไล่ออกไปซ้ายขวา เมื่อปูนไหลออกไปบ้างแล้ว สามารถกรอกน้ำเข้าที่ปลายสายด้านใดด้านหนึ่งและยกเขย่าล่างให้สะอาด  กรณีที่เราอยู่บนตึกสูง เราสามารถปล่อยสายด้านหนึ่งออกทางช่องเปิด และเขย่าปูนออก โดยสามารถกรอกน้ำพร้อมเขย่าได้ เมื่อสายโล่ง ก็กรอกน้ำไล่อีกสักรอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสายพ่นปูนสะอาดดี  

                                         

4.      เปิดห้องผสม หมายเลข 1 แยกใบผสมปูน (Mixer) ออกมาล้าง จากนั้น ก็ขัดล้างปูนเปียกออกจากของถังห้องผสม เพื่อให้ห้องผสมสะอาดพร้อมรอการใช้งานต่อไป                                                      

5.      ล้างทำความสะอาดปืนพ่นปูน แยกส่วนรอการใช้งานต่อไป

                                


บทความจาก แผนกขายเครื่องจักรและอะไหล่ IM PSTGroup
www.pstgroup.biz
hotline : 098-275-9898