ความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง

17/09/2020 | 1645

ความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง

เรื่อง ความปลอดภัย ของงานก่อสร้าง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายในที่หมายถึง ก็คือ ทีมผู้รับเหมา อย่างวิศวกรของโครงการนั้นๆ คนงานก่อสร้าง และทีมงานส่วนอื่นๆที่ทำงานในไซต์ก่อสร้าง ส่วนบุคลลภายนอกที่หมายถึง คือบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างนั้นๆ แต่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการก่อสร้าง หรือเป็นบุคคลที่เดินทางผ่านโครงการก่อสร้างนั่นเอง

โดยในครั้งนี้เราจะมาพูดถึงความปลอดภัยของงานก่อสร้าง ในมุมที่เกี่ยวข้องกับคนที่ต้องทำงานในไซต์ก่อสร้าง ว่าควรจะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

เพราะแต่ละไซต์งานก่อสร้างก็มีทั้งแรงงานมีฝีมือ และไร้ฝีมือ ที่เกิดการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานค่อนข้างบ่อย แรงงานบางคนขาดระเบียบ วินัย เรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน จึงมีหลายครั้งที่โครงการก่อสร้าง มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตลอด และที่สำคัญอีกอย่างคือ ในหลายๆโครงการก่อสร้างมีแรงงานมาจากหลากหลายประเทศ หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น แรงงานไทย แรงงานพม่า แรงงานกัมพูชา แรงงานลาว เป็นต้น ทำให้การสื่อสารอาจไม่ทั่วถึง และเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยได้ หากผู้บริหารโครงการไม่รอบครอบมากพอ

เชื่อว่าเรื่องของอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นควรมีมาตรการป้องกัน หรือข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัย แสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในไซต์งานก่อสร้างได้รับรู้ร่วมกัน ซึ่งก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยง และทำให้อัตราการเกิดอุบัตินั้นน้อยลงได้

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

  • ควรมีการสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในไซต์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอัตรายจากสิ่งของ หรือวัสดุที่อาจตกหล่นลงมาได้
  • ควรมีการแต่งตัว สวมชุดที่ปกป้องร่างกาย กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว ไม่ควรใส่รองเท้าแตะในไซต์งานก่อสร้าง เพราะอาจเกิดการเหยียบเศษวัสดุก่อสร้างจนบาดเจ็บได้
  • ควรสังเกตว่ามีป้ายเตือนบริเวณต่างๆหรือไม่ เพราะบางโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาก และแรงงานเยอะ จึงมีการแบ่งสัดส่วนการทำงาน ทำให้แรงงานทุกคนอาจไม่รู้ถึงขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น อาจเกิดอุบัติเหตุได้
  • เมื่อมีการใช้เครื่องมือเรียบร้อย ควรมีการเก็บให้เป็นที่ เครื่องมือหลายๆอย่างเป็นเครื่องมีที่มีความคม ควรจะเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย หรือกล่องอุปกรณ์ก่อน พอถึงเวลาจะใช้งานค่อยนำออกมาใช้
  • บริษัทรับเหมาก่อสร้างเอง ควรมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานมีรู้กระบวนการต่างๆ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเพื่อป้องกันตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้บริษัทก็ควรออกกฎ เป็นข้อบังคับให้ชัดเจน และควรมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนด้วย จะเป็นอีกตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยต่อบุคคลภายในไซต์งานได้


เครดิต BUILK