ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องยนต์ดีเซลในรถบรรทุกรุ่นใหม่

12/07/2020 | 6864

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องยนต์ดีเซลในรถบรรทุกรุ่นใหม่

   จะเป็นส่วนใหญ่จะใช้เป็น ระบบคอนมอนเรล (Common Rail Engine) หรือ เครื่องยนต์ดีเซลระบบรางร่วม

     น้ำมันจากถังน้ำมันไหลเข้ากรองดักน้ำ เข้าสู่ปั๊มแย็ค และส่งไปยังกลองโซล่า เหมือนกันกับ(in-line pump) เมื่อซัพพลายปั๊มทำงานโดยการขับของเครื่องยนต์ จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจากกล่อง ECU จะสั่งการวาล์ว SCV ซึ่งจะควบคุมปริมาณน้ำมันที่เข้าภายใน ซัพพลายปั๊ม จากนั้นซัพพลายปั๊มจะส่งน้ำมันที่มีแรงดันสูงไปเก็บสะสมไว้ในท่อคอมมอนเรล น้ำมันที่มีแรงดันสูงภายในท่อคอมมอนเรลจะถูกส่งไปรอที่หัวฉีดทุกหัว และพร้อมสำหรับการฉีดน้ำมันเข้าห้องเผาไหม้ ต่อมา กล่อง ECU จะส่งสัญญาณไปที่หัวฉีดแต่ละหัวตามจังหวะการจุดระเบิดของเครื่องยนต์       1 5 3 6 2 4   เมื่อหัวฉีดทำหน้าที่ฉีดน้ำมันเข้าไปให้ห้องเผาไหม้แล้วน้ำมันส่วนที่เหลือจากการฉีดน้ำมันจะไหลกลับไปยังท่อไหลกลับ ต่อมา เซ็นเซอร์ ตรวจจับแรงดัน ในท่อคอมมอนเรล FRP คอยตรวจจับแรงดันภายในท่อคอมมอนเรล เพื่อรักษาแรงดันภายในท่อให้เหมาะสม วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันส่วนเกินภายในท่อคอมมอนเรล ทำหน้าป้องกันไม่ให้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเกิดการเสียหาย โดยจะปล่อยน้ำมันแรงดันส่วนเกินไหลกลับไปยังถังน้ำมั




บทความจาก ฝ่ายศูนย์บริการซ่อมรถปั๊มคอนกรีต
PST Group