วิธีการทำงานของระบบระบายความร้อน

18/07/2020 | 8026

วิธีการทำงานของระบบระบายความร้อน

    เริ่มต้น เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน จะเกิดความร้อนจากการเผาไหม้ โดยจะถ่ายเทความร้อนมายัง เสื้อสูบ และฝาสูบอย่างนี้เอง จึงทำให้มีการออกแบบให้มีร่องน้ำเพื่อช่วยในการถ่ายเทความร้อนออกจากเครื่องยนต์ โดยที่ปั้มน้ำจะปั่นให้น้ำหมุนวนในเครื่องยนต์ เมื่อน้ำในเครื่องยนต์หมุนวนไปเลื่อยๆมีความร้อนสะสม จนถึงอุณหภูมิ ที่กำหนดลิ้นควบคุมอุณหภูมิของน้ำ จะถูกเปิดออก เพื่อระบายน้ำที่มี อุณหภูมิสูงออกจากเครื่องยนต์ โดยผ่านท่อยางน้ำตัวบน และส่งไปยังหม้อน้ำ โดยครีบของรังผึ้งที่หม้อน้ำ เมื่อน้ำที่มีอุณหภูมิสูงไหลผ่านพบกับครีบรังผึ้งที่ช่วยถ่ายเทความร้อนจากน้ำที่มีอุณหภูมิสูงพร้อมกับอากาศที่ไหลครีบรังผึ้งโดยการดูดของใบพัดลม ทำให้อุณหภูมิของน้ำลดต่ำลง โดยจะไหลผ่านไปยังท่อยางน้ำตัวล่าง เข้าสู่ปั้มน้ำอีกครั้งเพื่อให้น้ำในเครื่องยนต์มีอุณหภูมิลดลง ส่วนลิ้นควบคุมอุณหภูมิ หรือ วาลว์น้ำ จะทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ให้คงที่ เพราะเครื่องยนต์จะทำงานได้สมบูรณ์แบบจะอยู่ในสะภาวะที่อุณหภูมิสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิศวกรที่ออกแบบเครื่องยนต์ ว่าเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆต้องทำงานอยู่ที่อุณหภูมิความร้อนเท่าใดจึงจะทำงานได้ดีที่สุด โดยใช้วาลว์น้ำเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนนั้นเองครับ

บทความจาก ศูนย์บริการซ่อมรถปั๊มคอนกรีต
PST Group