หน้าที่ของกรองไฮดรอลิค ( Hydreulic Filter )

19/07/2020 | 15064

หน้าที่ของกรองไฮดรอลิค ( Hydreulic Filter )สำหรับรถปั๊มคอนกรีต

pstgroup.biz_hydreulic-filter1

    กรองไฮดรอลิค (Hydreulic Filter) สำหรับรถปั๊มคอนกรีต มีหน้าที่ กรองเศษสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นเศษโลหะ ฝุ่น และสิ่งสกปรกอื่นๆที่หลุดมาน้ำมันไฮดรอลิค ซึ่งระบบการกรองของระบบไฮดรอลิคของรถปั๊มคอนกรีต EVERDIGM จะใช้วิธีการกรองก่อนที่น้ำมันไฮดรอลิคจะเข้ามาในตัวปั๊มคอนกรีต ซึ่งการกรองแบบนี้เป็นการกรอง เพื่อป้องกันเศษสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปในระบบปั๊มของตัวรถปั๊มคอนกรีต ซึ่งจะดักเอาเศษสิ่งสกปรกที่ติดออกมาจากน้ำมันไฮดรอลิค โดยการดักเอาสิ่งสกปรกที่เจือปนเหล่านั้นให้ติดไว้กับแผ่นกรองด้านในก่อนที่จะปล่อยให้น้ำมันไหลผ่านไปที่ปั๊ม เพื่อป้องกันไม่ให้เศษสิ่งสกปรกหลุดเข้าไปในระบบน้ำมัน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการกรองในขากลับถังของน้ำมันไฮดรอลิค

ตัวแผ่นกรอง

pstgroup.biz_hydreulic-filter2

    สามารถทำมาจากวัสดุหลายแบบด้วยกัน เช่น ผ้า ลวดถัก เส้นใย กระดาษและอื่น ๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละประเภทงานและราคาที่ผู้ผลิตผู้ใช้ต้องการ สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราใส่กรองเข้ากับระบบก็คือแรงดันตกคร่อมที่เกิดขึ้นกับตัวกรอง ดังนั้นเราจะเห็นว่ารูปแบบของกรองแบบต่าง ๆ นั้นผู้ผลิตพยายามให้มีพื้นที่กรองให้มากที่สุด เพื่อที่จะให้มีพื้นที่กรองมาก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของกรองและลดแรงดันตกคร่อมที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

  สำหรับกรองที่ทำจากลวดถัก ซึ่งจะมีความละเอียดน้อยจะใช้สำหรับดักอนุภาคขนาดใหญ่ เรียกว่ากรองหยาบ(Strainer) ส่วนกรองที่มีความละเอียดสูงส่วนมากจะทำมาจากกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ ใช้สำหรับดักอนุภาคขนาดเล็ก ๆ เราจะเรียกว่ากรอง (Filter)
การกรองในระบบไฮดรอลิค แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
1. การกรองอย่างหยาบ (Strainer)
2. การกรองอย่างละเอียด (Filter)
การกรองทั้งสองแบบนี้มีหน่วยหน่วยเป็น 2 อย่างคือ หน่วยวัดที่ค่าเป็น เมช (Mesh) และหน่วยวัดเป็นไมครอน (Micron) แต่ส่วนมากแล้วเรา มักจะพบหน่วยวัดที่เป็นหน่วยไมครอนมากกว่าหน่วยวัดที่เป็นเมช
ไมครอน คือขนาดรูของไส้กรองที่มีขนาดดังต่อไปนี้
1 ไมครอน = 1/1,000 มิลลิเมตร = 1/1,000,000 เมตร = 0.00003937 นิ้ว

หลักในการจำง่ายๆดังนี้
1. 25 ไมครอน = 0.001 นิ้ว
2. สิ่งที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีขนาดประมาณ 40 ไมครอนขึ้นไป
3. เส้นผมของมนุษย์เรามีขนาดประมาณ 70 ไมครอน

การตวจสอบสภาพกรอง

pstgroup.biz_hydreulic-filter3

    การตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้จากเกจวัดที่ติดตั้งที่ตัวปั๊มบนรถปั๊มคอนกรีต โดยให้สังเกตที่เข็มวัดที่ชี้บริเวณหน้าปัด สีเขียวคือปกติ สีแดงคือผิดปกติ ซึ่งกรณีที่เข็มชี้ที่สีแดงให้ดำเนินการเปลี่ยนทันที่ เพื่อป้องกันเศษสิ่งสกปรกที่จะเข้าในระบบไฮดรอลิคปั๊มของรถปั๊มคอนกรีต ซึ่งจะทำให้ปั๊มไฮดรอลิคได้รับความเสียหายตามมาได้ จึงต้องทำการแก้ไขก่อนการใช้งานทุกครั้งบทความจาก PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1