ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องยนต์ดีเซลในรถบรรทุกรุ่นเก่าๆ

15/07/2020 | 3696

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ของเครื่องยนต์ดีเซลในรถบรรทุกรุ่นเก่าๆ


   โดยน้ำมันเชื้อเพลิงไหลออกจากถังน้ำมัน ในด้าน OUT ของถังน้ำมัน ส่งไปยัง กรองดักน้ำ เพื่อดักน้ำที่อาจจะไหลปนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่รวมกันในถังน้ำมัน จากนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงจะส่งผ่านไปยัง ปั๊มแย๊ค สำหรับในตัวปั๊มแย๊ค เองจะมีกรองตัวเล็กๆอยู่ภายใน เรียกว่า กรองไซน้อย ทำหน้าดักสิ่งสกปรก ก่อนที่จะไหลไปยัง กรองโซล่า ซึ่งเป็นกรองตัวสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปยัง ปั๊มหัวฉีด หน้าที่ของปั๊มหัวฉีดจะสร้างแรงดันที่เหมาะสมกับความเร็วของรถป้อนให้กับหัวฉีดแต่ล่ะหัว ตามจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ หัวฉีด จะฉีดน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้ ในจังหวะจุดระเบิด ทำให้เกิดกำลังงานของเครื่องยนต์ และเมื่อหัวฉีด ฉีดน้ำมันเข้าไปแล้วจะเหลือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตกค้างหลังการฉีด น้ำมันส่วนนี้จะถูกไหลกล้าเข้าไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิง ในด้าน IN อีกครั้ง โดยจะทำงานวนไปแบบนี้เรื่อย
บทความจาก ฝ่ายศูนย์บริการซ่อมรถปั๊มคอนกรีต
PST Group