ทำไมรถปั๊มคอนกรีต ต้องใช้มอร์ต้า ก่อนการเทคอนกรีต

26/06/2020 | 6657

ทำไมรถปั๊มคอนกรีต ต้องใช้มอร์ต้า ก่อนการเทคอนกรีต

   ในการใช้รถรถปั๊มคอนกรีตแต่ละครั้ง ก่อนการเทคอนกรีต จะต้องมีการใช้มอร์ต้า(ปูน+ทราย+น้ำ) เพื่อเคลือบท่อส่งคอนกรีตก่อนการรถปั๊มคอนกรีตทุกครั้ง เพื่อลดการสูญเสียน้ำปูนของคอนกรีตจากการลำเลียงผ่านท่อปั๊ม ทำให้คอนกรีตที่ลำเลียงผ่านท่อปั๊มยังคงคุณสมบัติ และมีความไหลลื่น ถ้าไม่ใช้ปูนมอร์ต้าก่อนการเทคอนกรีต อาจจะทำให้เกิดการอุดตันของท่อส่งคอนกรีตในคันแรก เนื่องจากท่อส่งคอนกรีตก่อนเริ่มเทจะมีลักษณะแห้ง มีความร้อนสะสม เวลาคอนกรีตผ่านท่อจะเกิดแรงเสียดทานกับผิวท่อ และค่ายุบตัวของคอนกรีตลดลง ทำให้เกิดการอุดตันภายในท่อได้เพราะฉะนั้นปูนมอร์ต้าจีงมีความสำคัญ และต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาพงาน หรือความยาวของท่อส่งคอนกรีต

   วิธีการสั่งมอร์ต้าให้ปั๊มคอนกรีตที่เหมาะสมดังนี้

   ปั๊มบูม   ใช้มอร์ต้า ½ คิว (หรือผสมเองที่หน้างาน อัตราส่วนผสม ซีเมนต์ : ทราย=1:2)

   ปั๊มลาก ความยาว 0-200 เมตร ใช้มอร์ต้า 1 คิว

   ปั๊มลาก ความยาว 201-300 เมตร         ใช้มอร์ต้า 2 คิว

   ปั๊มลาก ความยาว 301-500 เมตร         ใช้มอร์ต้า 3 คิว

   นอกจากการใช้มอร์ต้าในการเคลือบท่อแล้ว ยังมีน้ำยาเคมี(SLICK PACK) ซึ่งมีคุณสมบัติเคลือบหล่อลื่นท่อรถปั๊มคอนกรีตในช่วงเริ่มต้น ทดแทนการใช้มอร์ต้า ซึ่งมีขนาดกะทัดรัด ปริมาณ250กรัม/ถุง พกพาง่าย มีราคาถูกกว่าปูนถุง และถูกกว่าการสั่งมอร์ต้าจากโรงงานผลิตคอนกรีต วิธีใช้ก็ง่ายแค่ผสมน้ำ และทำตามที่คู่มือระบุไว้ ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีราคาถูกที่สุด และสะดวกในการทดแทนการใช้มอร์ต้าสำหรับรถปั๊มคอนกรีต โดยจะเหมาะมากสำหรับปั๊มบูม และปั๊มลากที่มีการต่อท่อไม่มากนัก

   ตัวอย่างการผสม น้ำยาเคมี (SLICK PACK) เพื่อหล่อลื่นท่อในกาเทคอนกรีต

    กรณีปั๊มบูม ถ้าไม่มีการต่อท่อปลายบูมให้ใช้ น้ำยาหล่อลื่น  PST Slick Pack   หรือ ปูนถุงจำนวน 2 ถุง ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ที่ข้างถุงแล้วแต่ปูนแต่ละยี่ห้อ หรือ ใช้น้ำยาหล่อลื่น PST Slick Pack 1 ถุง ผสมน้ำ 20 ลิตร (1 ถุง : 20 ลิตร) ถ้ามีการต่อท่อปลายบูมให้ใช้มอร์ต้าที่ผสมมาจากแพล้นเท่านั้น ใช้ประมาณ ครึ่งคิว
                                   
    กรณีปั๊มลาก  ถ้าเป็นการต่อท่อแนวราบความยาวไม่เกิน 45 เมตรให้ใช้ปูนจำนวน 2 ถุง ผสมน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ที่ข้างถุงแล้วแต่ปูนแต่ละยี่ห้อ ถ้าต่อท่อมากกว่า 45 เมตร หรือ เป็นการยิงในแนวดิ่งให้ใช้มอร์ต้าที่ผสมมาจากแพล้นเท่านั้น โดยเฉลี่ย 1 คิว ต่อท่อ 100 เมตร เป็นอย่างน้อย
บทความจาก PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1