การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิดและการดูแลรักษาน้ำมันไอดรอลิคที่เหมาะสมกับรถปั๊มคอนกรีต

18/06/2020 | 8086

การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิด และ การดูแลรักษาน้ำมันไอดรอลิคที่เหมาะสมกับรถปั๊มคอนกรีต

   

   ชนิดของน้ำมันที่ต้องเป็นน้ำมันไฮดรอลิกที่ทนกับอุณหภูมิความร้อนได้สูง ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบการทำงานของปั๊มไฮดรอลิกใช้งานได้นานขึ้น โดยน้ำมันไฮดรอลิคที่ผสมสารป้องกันการสึกหรอประเภทสังกะสี (ZDTP-Zinc Dithophosphate) ไม่เหมาะกับรถปั๊มคอนกรีตที่มีชิ้นส่วนของปั๊มที่ทำด้วยโลหะเงินและทองบรอนซ์บางประเภท เพราะจะเกิดการกัดกร่อนเป็นต้น จะต้องใช้น้ำมันที่ที่ความหนืดที่เหมาะสมกับชนิดของปั๊มนั้น นอกจากนี้น้ำมันที่ใช้ควรรมีค่าดัชนีความหนืดสูงกล่าวคือความหนืดของน้ำมันไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป   ซึ่งน้ำมันที่เหมาะสมกับรถปั๊มคอนกรีต EVERDIM  คือ น้ำมันไฮดรอลิค ปตท . HVI  No. 46 (หรือเทียบเท่า) ซึ่งสามารถทนความร้อนในระบบไฮดรอลิคได้ถึง 70 องศา  ซึ่งผู้ใช้งานสามรถหาซี้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้การเลือกใช้น้ำมันเหมาะสมกับการใช้งานของรถปั๊มคอนกรีต

   การดูรักษาระบบน้ำมันไฮดรอลิค

 

      ควรล้างทำความสะอาด ระบบไฮดรอลิคใหม่หรือหลังจากมีการถอดซ่อมบำรุงรักษาหรือเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ อาจมีสี โลหะ สนิม ตลอดจนฝุ่นและทราย ที่ติดค้างอยู่ในระบบควรระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับ ความสะอาดของ น้ำมัน โดยดูแลภาชนะ ปั๊มดูด ถังเก็บ ให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากนี้ต้องหมั่นทำความสะอาด ระบบกรองน้ำมัน หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรองชำรุด เมื่อล้างไส้กรองควรสังเกตดูสิ่งสกปรก ที่ติดอยู่ตามไส้กรองว่าเป็นอะไร หากมีเศษโลหะมาก แสดงว่าระบบมีการสึกหรอชนิดของสิ่งสกปรก อาจใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการชำรุดสึกหรอ และจะได้เป็นแนวทางในการป้องกันต่อไป หมั่นตรวจตราการทำงานของระบบไฮดรอลิคตลอดจนเสียงที่ดังผิดปกติหรือไม่  เพื่อการใช้งานของปั๊มไฮดรอลิคนานขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งอาจบ่งบอกถึงอาการที่มีการรั่วของอากาศตามข้อต่อ หรือซีล หรือการเกิดโพรงอากาศในเรือนปั๊ม                       ระบบไฮดรอลิคจะสามารถทำงานได้อย่างมีระสิทธิภาพก็ต่อเมื่อตัวปั๊มคอนกรีตอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดังนั้นปั๊มคอนกรีตจึงเป็นหัวใจสำคัญของระบบไฮดรอลิคและเป็นส่วนที่มีโอกาสสึกหรอได้ง่าย ผู้ใช้จึงควรคำนึงถึงปัจจัยที่มีผลต่ออายุของรถปั๊มคอนกรีตดังนี้

   อุณหภูมิของน้ำมันในระบบ 
     ควรหมั่นตรวจเช็คระบบระบายความร้อนว่ายังทำงานตามปกติอยู่หรือไม่และสามารถ
รักษาระดับอุณหภูมิของน้ำมันไฮดรอลิคให้อยูในระดับ MIN-MAX และไม่ควรให้น้ำมันไฮดรอลิกอยู่ในระบบไม่ให้สูงเกินไป เพราะหากอุณหภูมิสูงมากน้ำมันจะเสื่อมสภาพเร็ว ซึ่งจะมีผลเสียต่อการหล่อลื่นและการป้องกันการสึกหรอของตัวปั๊มคอนกรีตด้วยบทความจาก PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1