การทำงานของระบบเบรกแบบลมดันช่วย

15/06/2020 | 13730

การทำงานของระบบเบรกแบบลมดันช่วย

ระบบลมเบรก1

    การทำงานของระบบเบรกแบบลมดันช่วย จะทำงานโดยการที่ปั๊มลมจะทำงานตามเครื่องยนต์  เมื่อปั๊มลมผลิตแรงดันลมได้ก็จะนำไปเก็บหรือบรรจุไว้ที่ในถังลม โดยถังลมก็จะทำการส่งแรงดันลมที่ได้มานั้นออกไปยังหม้อลมเบรกและแป้นเหยียบเบรก  เพื่อรอการทำงานในจังหวะที่มีผู้ขับขี่รถได้ทำการเหยียบเบรก

    เมื่อผู้ขับขี่รถได้ทำการเหยียบเบรกแล้ว  วาล์วที่แป้นเหยียบเบรกก็จะทำการเปิดออก และปล่อยให้แรงดันลมที่บรรจุอยู่และรออยู่นั้น ไหลผ่านเข้าไปยังชุดหม้อลมเบรก เพื่อที่จะเข้าไปเปิดวาล์วให้แรงดันลมที่รออยู่ที่หม้อลมเบรกไหลเข้าไปผลัก Pneumatic cylinder ให้ดันน้ำมันเบรกส่งไปดันแม่ปั๊มเบรกให้ทำงาน  และส่งผลทำให้ฝักเบรกถ่างออกมา

   ดังที่ได้บทความข้างต้น หวังว่าท่านผู้อ่านและผู้สนใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบเบรก แบบ เบรกลมดันช่วย จะได้รับความรู้เพิ่มเติมหรือเข้าใจการทำงานของระบบเบรก แบบ เบรกลมดันช่วย เพิ่มขึ้น และทำให้เข้าใจกลไกการทำงาน เพื่อจะได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการบำรุงรักษาทั้งในเชิงป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น (Preventive Mentanance) เกี่ยวกับระบบเบรก แบบ เบรกลมดันช่วย และหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบเบรก แบบ เบรกลมดันช่วย ก็จะสามารถเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

   ศูนย์บริการซ่อมบำรุง รับให้บริการซ่อมบำรุง/บำรุงรักษา รถปั๊มคอนกรีต ด้วยทีมงานช่างมืออาชีพที่ได้รับการอบรมด้วยระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับรถปั๊มคอนกรีต โดยที่ให้บริการซ่อมรถปั๊มคอนกรีตทุกประเภท ให้บริการซ่อมเครื่องพ่นปูนฉาบ ให้บริการซ่อมเครื่องพ่นสี ให้บริการซ่อมเครื่องลำเลียงคอนกรีต ภายในศูนย์บริการซ่อมรถปั๊มคอนกรีตที่มีมาตรฐานสากล และมีกระบวนการทำงานเป็นระบบ ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยระบบ ISO 9001 อีกทั้งยังมีการให้บริการซ่อมบำรุงรักษารถปั๊มคอนกรีตและเครื่องจักรงานก่อสร้างของท่านลูกค้านอกสถานที่โดยทีมงานช่างซ่อมบำรุงมืออาชีพ ซึ่งบริการด้วยใจและคำนึงถึงความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้รถปั๊มคอนกรีตและเครื่องจักรงานก่อสร้างของท่านลูกค้าสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รถปั๊มคอนกรีต
บทความจาก PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1