การทำงานของระบบคลัตช์รถบรรทุก,รถปั๊มคอนกรีต

14/06/2020 | 4306

การทำงานของระบบคลัตช์รถบรรทุก, รถปั๊มคอนกรีต

         คลัตช์ (Clutch) ทำหน้าที่ตัดต่อกำลังของเครื่องยนต์ที่จะส่งมาสู่ชุดเกียร์ ภายในตัวรถบรรทุก, รถปั๊มคอนกรีต

  ส่วนประกอบสำคัญในระบบคลัตช์  ประกอบด้วย

     1.ฟลายวีล (Fly wheel) ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ มาสู่ชุดกลไกขับเคลื่อน ภายในตัวรถบรรทุก, รถปั๊มคอนกรีต

     จากรูปนั่นก็คือ ฟลายวีล หรือ ล้อช่วยแรง โดยฟลายวีลจะรับพลังงานมาจากเครื่องยนต์โดยตรงก่อนที่จะส่งผ่านมายังแผ่นคลัตช์  เพื่อที่จะให้มันส่งกำลังไปสู่ชุดเกียร์อีกทีหนึ่งด้วย

2.แผ่นคลัตช์ (Clutch disc)  ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายถอดกำลังที่ได้จากฟลายวีล  มาสู่ชุดเกียร์ ภายในตัวรถบรรทุก, รถปั๊มคอนกรีต

    โดยแผ่นคลัตช์ จะถูกกดติดกับฟลายวีลและจะหมุนตามฟลายวีลในจังหวะการส่งกำลังปกติ  ในจังหวะที่แผ่นคลัตช์หมุนตามฟลายวีลนี้เอง รูตรงกลางแผ่นคลัตช์ที่สวมติดอยู่กับปลายเกียร์ จะพาปลายเกียร์หมุนตามไปด้วย โดยเป็นการส่งกำลังไปยังชุดเกียร์

     3.ชุดจานกดคลัตช์ (Clutch Pressure Plate) ทำหน้าที่กดแผ่นคลัตช์ให้ติดกับฟลายวีลและหยุดการส่งกำลังของเครื่องยนต์ภายในตัวรถบรรทุก, รถปั๊มคอนกรีต

     ชุดจานกดคลัตช์จะประกบยึดอยู่กับฟลายวีล ซึ่งจะทำงานเมื่อผู้ขับขี่ออกแรงเหยียบแป้นคลัตช์  อยู่ในห้องโดยสารแรงเหยียบจะถูกถ่ายถอดออกไปสู่ขาคลัตช์ที่มีแกนยื่นออกมานอกห้องคลัตช์ จากนั้นจะส่งแรงไปยังก้ามปูกดคลัตช์ให้ผลักลูกปืนกดคลัตช์ออกมาดันตีนผีที่ติดอยู่กับชุดจานกดคลัตช์ ส่งผลให้หน้าสัมผัสที่กดแผ่นคลัตช์อยู่ยกตัวขึ้นแยกตัวออกจากฟลายวีล อันเป็นการตัดกำลังที่ส่งมาจาเครื่องยนต์ ผ่านทางฟลายวีล ส่งผลให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถทำการเปลี่ยนเกียร์ได้ตามที่ต้องการ เมื่อปล่อยแป้นเหยียบคลัตช์ การเชื่อมต่อกำลังของเครื่องยนต์จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม โดยกำลังของรถจะวิ่งตามอันตราทดของเกียร์นั้นๆที่ผู้ขับขี่เลือกใช้งาน

       เมื่อผู้ขับขี่เหยียบคลัตช์จะเป็นการตัดกำลังของเครื่องยนต์ของรถบรรทุก, รถปั๊มคอนกรีต เพื่อให้ผู้ขับขี่รถบรรทุก, รถปั๊มคอนกรีต สามารถทำการเปลี่ยนเกียร์และจะเชื่อมต่อการกำลังจากเครื่องยนต์สู่ชุดเกียร์ เมื่อผู้ขับขี่ทำการปล่อยคลัตช์ เมื่อไม่เหยียบคลัตช์ เครื่องยนต์จะส่งกำลังตามปกติ เพื่อให้รถเคลื่อนที่ โดยฟลายวีลจะหมุนตามกำลังของเครื่องยนต์แผ่นคลัตช์จะถูกกดติดกับฟลายวีลจากจานกดคลัตช์ เพื่อให้แผ่นคลัตช์หมุนตามฟลายวีลเป็นการเชื่อมต่อกำลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ชุดเกียร์ เมื่อเหยียบคลัตช์ แป้นเหยียบจะส่งแรงดันน้ำมันจากแม่ปั๊มคลัตช์บนจะส่งมายังหม้อลมคลัตช์เพื่อเปิดวาล์วให้ลมที่รออยู่ เข้าไปในหม้อลมคลัตช์เพื่อดันให้สากคลัตช์ผลักออกชนะแรงสปริงดึงกับก้ามปูกดคลัตช์จะดันลูกปืนกดคลัตช์ให้เข้าไปกดตีนผีให้กระดกตัวขึ้นฉุดจานกดคลัตช์ เพื่อให้แผ่นคลัตช์เป็นอิสระไม่หมุนตามฟลายวีลเป็นการตัดกำลังจากเครื่องยนต์มาสู่ชุดเกียร์